مرکز نوآوری G4

برنامه‌های حمایتی

برنامه‌های حمایتی پارک در زنجیره ارزشی به گونه‌ای تعریف شده‌اند که یک کسب وکار را از مرحله ایده تا یک شرکت توسعه یافته حمایت نمایند. مخاطبان برنامه‌های حمایتی پارک تیم‌های کاری شامل اعضای هیات علمی، دانشجویان، فارغ التحصیلان و صاحبان ایده یا شرکت‌های خصوصی فناور می‌باشند.

از اهداف کلان برنامه‌های حمایتی پارک می‌توان به این موارد اشاره کرد:

  1. افزایش ثروت در جامعه و درآمد ناخالص ملی از طریق کسب وکارهای فناور
  2. حمایت از ایده‌های فناورانه بازارپسند برای تبدیل شدن به کسب و کار
  3. ایجاد فرصت‌های شغلی جدید
  4. پرورش کارآفرینان از میان صاحبان ایده
  5. جهت‌دهی به پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی به سمت کاربردی شدن و بازار هدف
  6. افزایش تعداد شرکت‌های زایشی دانشگاه تهران