مرکز نوآوری G4

طرح پیشخوان در شبکه فناوری دانشگاه تهران

در این طرح، یکی از همکاران دانشگاه تهران (رسمی، پیمانی، قراردادی) پس از آشنایی با پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و فعالیت‌های آن، به عنوان سفیر فناوری در محل خدمت خود جهت راهنمایی مخاطبان دانشکده‌ها و پردیس‌ها با پارک همکاری می‌نماید.

اهداف پیشخوان فناوری

  1. اطلاع­ رسانی برنامه‌­های جاری و رویدادهای پارک به اعضای هیات علمی و دانشجویان.
  2. اطلاع ­رسانی برنامه­‌های دانشکده برای ترویج در شبکه فناوری.
  3. راهنمایی اعضای هیأت علمی و دانشجویان در خصوص حمایت ­ها و خدمات قابل ارائه توسط پارک.
  4. تعامل با پارک در خصوص ایجاد بانک اطلاعاتی توانمندی ها و ظرفیت های هر دانشکده اعم از قطب های علمی، اعضای هیات علمی دارای کسب و کار و دانشجویان خلاق و دارای ایده.
  5. همکاری با طرح شبکه­ سازی منابع دانشگاه

معرفی اعضای پیشخوان فناوری

​دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

مریم عباسی؛ کارشناس مسئول امور رایانه پردیس شمالی مرکز خدمات فناوری اطلاعات پردیس دانشکده های فنی

نشانی سایت دانشکده: https://ece.ut.ac.ir/
آدرس ایمیل:maryabbasi@ut.ac.ir /

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

شهرزاد بحیرائی؛ رئیس مرکز خدمات رایانه‌ای دانشکده ادبیات و علوم انسانی

نشانی سایت دانشکده: https://literature.ut.ac.ir/
آدرس ایمیل: bahiraei@ut.ac.ir

دانشکده مهندسی صنایع

محمد شیخ علیشاهی؛ عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع پردیس دانشکده‌های فنی

نشانی سایت دانشکده:https://indeng.ut.ac.ir/
آدرس ایمیل: m.alishahi@ut.ac.ir

مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک

طاهره نادری جلودار؛ کارشناس مسئول امور پژوهشی و ارتباط با صنعت / جامعه ، معاونت علمی مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک

نشانی سایت دانشکده: https://ibb.ut.ac.ir/fa/home
آدرس ایمیل: tnaderi@ut.ac.ir

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مریم صالحی؛ کارشناس امور پژوهشی و ارتباط با صنعت / جامعه دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

نشانی سایت دانشکده: http://sport.ut.ac.ir/
آدرس ایمیل:

دانشکده علوم و فنون نوین

رقیه قاسم‌پور؛ عضو هیات علمی گروه انرژی‌های نو و محیط زیست دانشکده علوم و فنون نوین

نشانی سایت دانشکده:https://fnst.ut.ac.ir/
آدرس ایمیل:

پردیس ابوریحان

نرجس محمدی؛ کارشناس امور پژوهشی معاونت پژوهش و فناوری پردیس ابوریحان

نشانی سایت دانشکده: https://abu.ut.ac.ir/
آدرس ایمیل: