مرکز نوآوری G4

طرح تأمین نیروی کاری دانشی برای شرکت‌ها (برنامه جیکو JiCo)

دانشگاه تهران در مسیر تحول به دانشگاه کارآفرین با حضور تعداد بالایی از دانشجویان برتر کشور، یکی از پایگاه های تربیت نیروی انسانی نخبه، مزین به دانش روز، کارآزموده و کارآفرین است. دانشجویان از مهمترین اعضای شبکه فناوری دانشگاه تهران محسوب می شوند و شبکه فناوری یکی از مزایای رقابتی دانشگاه تهران و بالطبع پارک علم و فناوری در ارائه خدمات با ارزش افزوده بالا می باشد، به علاوه حمایت از شرکت های فناور عضو و زمینه سازی ایجاد اشتغال برای دانشجویان دانشگاه از وظایف اصلی پارک می باشد. در این راستا پارک اقدام به ایجاد بستری برای عرضه توانمندی های دانشجویان و پاسخگویی به تقاضای نیروی انسانی دانشی شرکت ها نموده است که در چارچوب ماموریت های مرکز کارآفرینی پارک اقدام خواهد شد.

تعاریف

  1. کاردات: منظور کار تخصصی دانشجویان دانشگاه تهران است که به صورت پاره وقت مشغول به کار می شوند و بر اساس قوانین کاردات دانشگاه دستمزد دریافت می کنند.
  2. شرکت: منظور شرکت های فناور عضو پارک علم و فناوری دانشگاه تهران است.

اهداف طرح

  1. تامین نیروی کار دانشی قابل دسترس با بهره وری بالاتر برای شرکت ها
  2. ایجاد زمینه اشتغال دانشجویان دانشگاه تهران و کسب تجربه کاری متعهدانه در محیط کار واقعی
  3. آشنایی دانشجویان با بازار کار و ترویج فرهنگ کارآفرینی در دانشگاه

وظایف پارک

  1. ایجاد بانک اطلاعاتی به روز از دانشجویان متقاضی کاردات
  2. ایجاد بانک اطلاعاتی به روز از نیازمندی های نیروی انسانی شرکت ها
  3. ایجاد شبکه ارتباطی بین دانشجویان و شرکت­ ها