مرکز نوآوری G4

مرکز نوآوری تخصصی دانشکده روانشناسی، محفلی برای فعالیت صاحبان ایده جوان و خلاق در حوزه بهداشت و سلامت روان افتتاح شد.

📌دانشگاه تهران با راهبری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و برای توسعه اکوسیستم نوآوری و فناوری شهر تهران، شبکه فناوری را در ناحیه نوآوری و شهر دانش دانشگاه تهران ایجاد کرده است.

🔰شبکه فناوری یک شبکه هوشمند و پویا متشکل از مراکز نوآوری، رشد، شعب تخصصی و سایر بازیگران اکوسیستم فناوری است که پیوستار اموزش، پژوهش، نوآوری و فناوری را تکمیل می کند.

🔰مراکز نوآوری که در دل شبکه فناوری قرار دارند به منظور جذب هسته ها، شرکت ها، شتابدهنده ها و سرمایه گذاران ایجاد شده اند تا بتوانند ایده ها را تجاری سازی کنند.

این مرکز با هدف جذب، شتابدهی و تجاری سازی ایده‌ها و کسب وکارهای نوپا حوزه روانشناسی و علوم تربیتی و زیرشاخه‌های مرتبط با آن راه اندازی شده است.

شما علاقه مندان میتوانید از طریق لینک زیر ویدئوی معرفی مرکز نوآوری روانشناسی را تماشا نمایید.

به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
اشتراک گذاری با واتساپ
به اشتراک گذاری بر روی telegram
اشتراک گذاری با تلگرام
به اشتراک گذاری بر روی email
اشتراک گذاری با ایمیل
به اشتراک گذاری بر روی print
پرینت