مرکز نوآوری G4

اخبار

نقشه برداری احساسی

نقشه برداری احساسی ، راهی برای داشتن یک زندگی بهتر است. در  نقشه برداری احساسی ، جغرافیا و علوم انسانی دیگر در خدمت فرد قرار گرفته تا ارتباط حسی بهتری با جهان بیرون خود برقرار کند.   برای درک بهتر نقشه برداری احساسی احتمالا در ابتدا  همه چیز برایتان عجیب است چرا که ناگهان متوجه …

نقشه برداری احساسی ادامه »

سیستم تماس دانش بنیان بومی، جایگزین رقبای خارجی خود شد.

📌به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، شرکت دانش بنیان راهکار سرزمین هوشمند، مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با طراحی و پیاده سازی پلتفرم مرکز تماس iWin، توانست این پلتفرم را جایگزین نمونه‌های خارجی در کشور کند که در ادارات و سازمان‌ها از آنها استفاده می‌شود. این سامانه قابلیت …

سیستم تماس دانش بنیان بومی، جایگزین رقبای خارجی خود شد. ادامه »

مرکز نوآوری تخصصی دانشکده روانشناسی، محفلی برای فعالیت صاحبان ایده جوان و خلاق در حوزه بهداشت و سلامت روان افتتاح شد.

📌دانشگاه تهران با راهبری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و برای توسعه اکوسیستم نوآوری و فناوری شهر تهران، شبکه فناوری را در ناحیه نوآوری و شهر دانش دانشگاه تهران ایجاد کرده است. 🔰شبکه فناوری یک شبکه هوشمند و پویا متشکل از مراکز نوآوری، رشد، شعب تخصصی و سایر بازیگران اکوسیستم فناوری است که پیوستار اموزش، …

مرکز نوآوری تخصصی دانشکده روانشناسی، محفلی برای فعالیت صاحبان ایده جوان و خلاق در حوزه بهداشت و سلامت روان افتتاح شد. ادامه »

مراکز نوآوری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، هموارسازی مسیر تجاری سازی ایده‌ها

📌دانشگاه تهران با راهبری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و برای توسعه اکوسیستم نوآوری و فناوری شهر تهران، شبکه فناوری را در ناحیه نوآوری و شهر دانش دانشگاه تهران ایجاد کرده است. 🔰شبکه فناوری یک شبکه هوشمند و پویا متشکل از مراکز نوآوری، رشد، شعب تخصصی و سایر بازیگران اکوسیستم فناوری است که پیوستار اموزش، …

مراکز نوآوری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، هموارسازی مسیر تجاری سازی ایده‌ها ادامه »