مرکز نوآوری G4

شعبه‌های تخصصی فعال

شعبه مرکز نوآوری دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

نوع شعبه : مرکز نوآوری 
سازمان همکار : دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران   
حوزه تخصصی : کلیه رشته های فنی 
آدرس : تهران، خیابان کارگر شمالی، دانشکده پردیس فنی، دانشکده برق و کامپیوتر   
تلفن :  ۶۱۱۱۴۲۱۶-۰۲۱
زیربنا : ۵۰۰ متر مربع
تاریخ راه اندازی : ۹۸/۰۲/۰۸ – ۱ ساله
سرپرست شعبه : دکتر مجید نیلی 
کارشناس شعبه : شفیعیان

شعبه مرکز نوآوری جغرافیا (GIS)

نوع شعبه : مرکز نوآوری 
سازمان همکار : دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران
حوزه تخصصی : GIS و ژئوماتیک   
آدرس : خیابان وصال شیرازی، نبش خیابان آذین، دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران، ساختمان شماره ۲   
تلفن :  ۶۱۱۱۳۵۲۴
: ۲۰۰ متر مربع
تاریخ راه اندازی : 
سرپرست شعبه : دکتر محمدخان
کارشناس شعبه : ندارد 

شعبه مرکز نوآوری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ( Smart Agriculture ) 

نوع شعبه : مرکز نوآوری 

سازمان همکار : پردیس کشاورزی و منابع طبیعی 
حوزه تخصصی : کشاورزی 
آدرس : کرج، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، شعبه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی 
 تلفن :  ۰۲۶۳۲۸۲۴۸۰۰
 زیربنا : ۳۴۰ متر مربع
تاریخ راه اندازی : آذر ۹۹ 
سرپرست شعبه : دکتر کیانی
کارشناس شعبه : محبوبه شریفی پور 

شعبه مرکز نوآوری دانشکده فنی فومن

نوع شعبه : مرکز نوآوری 
سازمان همکار : پردیس فنی فومن
حوزه تخصصی : شیمی
آدرس : استان گیلان، شهرستان فومن، میدان پاسداران، خیابان شهید فرجود کوی فرهنگیان، ساختمان پارک علم و فناوری
تلفن : ۰۱۳۳۴۷۲۶۰۱۳ الی ۱۴
زیربنا : ۳۰۰ متر مربع
تاریخ راه اندازی : درحال تجهیز
سرپرست شعبه : دکتر مهدی شریفیان
کارشناس شعبه : معصومه نوروزی

شعبه مرکز نوآوری کوی دانشگاه

نوع شعبه : مرکز نوآوری 
سازمان همکار : پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
حوزه تخصصی : loT-AL-IIoT
آدرس : تهران، خیابان کارگر شمالی، کوی دانشگاه تهران، سالن شهید نوروزی
تلفن : ۸۸۲۲۰۷۰۰ داخلی ۱۸۱
زیربنا : ۲۳۵ متر مربع
تاریخ راه اندازی : تیر ۹۹
سرپرست شعبه : فاطمه صداقت فرد
کارشناس شعبه : ندارد

شعبه مرکز نوآوری پردیس کیش دانشگاه تهران

نوع شعبه : مرکز نوآوری 
سازمان همکار : پردیس بین المللی کیش   
حوزه تخصصی : IOT، هوش مصنوعی و بیگ دیتا    
تلفن :  ۰۷۶۴۴۴۳۰۷۵۷ 
زیربنا : ۱۰۰ متر مربع
تاریخ راه اندازی : ۲۰/ ۰۲/ ۹۹ 
سرپرست شعبه : مهندس صادق سقط چیان ثابت
کارشناس شعبه : ندارد
آدرس : جزیره کیش، بلوار میر مهنا، ابتدای نیایش، پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران

شعبه مرکز نوآوری دانشکده فنی ( کارولوکس ) 

نوع شعبه : مرکز نوآوری 
سازمان همکار : دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
حوزه تخصصی : تمامی حوزه‌های دانشکده فنی 
آدرس : خیابان کارگر شمالی، پردیس دانشکده فنی دانشگاه تهران 
 تلفن :  ۶۱۱۱۴۲۱۶
زیربنا : ۳۶۰ متر مربع_ Fab Lab 70
تاریخ راه اندازی : اردیبهشت ۹۸ 
سرپرست شعبه : دکتر مجید نیلی احمد آبادی
کارشناس شعبه : ندارد

شعبه مرکز نوآوری پردیس ابوریحان دانشگاه تهران ( Smart Agriculture Green Management ) 

نوع شعبه : مرکز نوآوری 
سازمان همکار : پردیس کشاورزی ابوریحان دانشگاه تهران 
حوزه تخصصی : گیاهان دارویی 
آدرس : تهران، پاکدشت، بلوار امام رضا (ع)، پردیس
ابوریحان دانشگاه تهران
 تلفن : ۳۶۰۱۶۲۳۷
 زیربنا : ۲۰۰  متر مربع
تاریخ راه اندازی : بهمن ۹۹ 
سرپرست شعبه : دکتر مجید قربانی جاوید
کارشناس شعبه : حدادزاده

شعبه مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشکده روانشناسی

نوع شعبه : مرکز نوآوری  
سازمان همکار : دانشکده روانشناسی  
حوزه تخصصی : سلامت و بهداشت روان
آدرس : خیابان جلال آل احمد، مقابل کوی نصر (گیشا)، خیابان دکتر علی محمد کاردان
تلفن : ۶۱۱۱۷۴۲۰  
زیربنا : ۲۵۰ متر مربع  
تاریخ راه اندازی : آذر ۹۹  
سرپرست شعبه : دکتر نقش  
کارشناس شعبه : ندارد